Vizyon

Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUAM);

  • İleri düzeyde araştırmalara olanak tanıyan sürdürülebilir altyapısını, üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarında ilerlemesine katkı sağlamayı,
  • Disiplinlerarası çalışmalarda özgün bilimsel araştırmalar yaparak; yeni ürün, yöntem ve hizmetler geliştirmek suretiyle hem güçlü bir akademik yapıyı hem de çeşitli sektörlere hizmet verebilecek birikimi canlı tutmayı,
  • Ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme projeleri ile hem üniversiteler arası faaliyetleri hem de üniversite-sanayi işbirliklerini güçlendirmeyi

kendine hedef edinmiştir.