Depodaki Kimyasal Listesi

https://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/meab.tau/VVF5HF3t91.xlsx

KİMYASAL ADI CAS NO Açıklama Birim Miktarı   ADET Depodaki Mevcut Rezervasyon Durumu*** KULLANILDIĞI BÖLÜM -LAB.NO Rezerve Durumu Bulunma Şekli TEDARİK EDİLEN FİRMA KİMYASAL TEHLİKE SINIFI ZARARLILIK İFADELERİ UYARI Kritik Seviye (Birim cinsinden sadece rakam girin)
Ammonium Chloride 12125-02-9 Amonyum Klorür 1 kg   2 2 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 4: Akut toksisite, Kategori 2: Göz tahrişi Yutulması halinde zararlıdır. Ciddi göz tahrişine yol açar - 1
Aluminium powder 7429-90-5 Alüminyum Tozu 250 gr   2 500 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı ZAG Kimya Kategori 1:Alev alabilir katı , Kategori 2 :Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar yayar. Tahriş edici: Deri ve göz ile temasında bol su ile yıkayınız. Yangını söndürmek için kum kullanınız 250
Aluminium potassium sulfate dodecahydrate 7784-24-9   1 kg   1 1 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır - - 1
Charcoal activated 7440-44-0   1 kg   1 1 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır - Yangını söndürmek için Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz kullanınız 1
Copper (II) sulfate pentahydrate 7758-99-8   1 kg   1 1 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı ZAG Kimya Kategori 4: Akut toksisite, Kategori 1: Ciddi göz hasarı, Kategori 1: Akut sucul toksisite, Kategori 1: Kronik sucul toksisite Yutulması halinde zararlıdır.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
- 1
Copper (II) sulfate pentahydrate 7758-99-9   250 gr   1 250 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck       200
Copper (II) sulfate pentahydrate     250 gr   1 250 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı İsolab        
Ethylenediaminetetraacetic acid 60-00-4   1 kg   1 1 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı   Kategori 2: Göz tahrişi, Ciddi göz tahrişine yol açar. Yangını söndürmek için Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz kullanınız  
Citric Acid 77-92-9   1 kg   1 1 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 2: Göz tahrişi Ciddi göz tahrişine yol açar Yangını söndürmek için Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz kullanınız  
Chromium (II) potassium sulfate dodecahydrate 7788-99-0   1 kg   2 2 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Fluka Kategori 2: Göz tahrişi, Cilt tahrişi Tahriş edici: Deri ve göz ile temasında bol su ile yıkayınız. -  
Iron powder 7439-89-6   100 gr   5 500 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı ZAG Kimya Kategori 1: Alev alabilir katı,
Kategori 1: Kendiliğinden ısınan madde veya karışımlar,
Alevlenir katı.
Kendiliğinden ısınır; alev alabilir
Yangını söndürmek için Metal yangınına karşı özel toz, Kum, Çimento kullanınız.  
Eriochrome Black T 1787-61-7   100 gr   1 100 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 1: Göz Tahrişi, Kategori 1: Kronik sucul toksisite Ciddi göz tahrişine yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki
Yangını söndürmek için Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz kullanınız 25
Hydroxynaphthol blue 83451-35-4   25 gr   1 25 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır - Yangını söndürmek için Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz kullanınız 250
Hydroxylammonium chloride 1304222   250 g   1 250 g   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 2: Kanserojenite,
Kategori 2: Cilt tahrişi,
Kategori 2: Göz tahrişi,
Kategori 1: Cilt hassaslaşması,
Kategori 2: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma,
Kategori 1: Akut sucul toksisite,
Kategori 1:Metaller için aşındırıcı,
Yutulması halinde veya ciltle teması halinde zararlıdır.
Kansere yol açma şüphesi var.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
Sucul ortamda çok toksiktir.
Metalleri aşındırabilir.
Yangını söndürmek için Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz kullanınız 100
Methyl Orange 547-58-0   100 g   5 500 g   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 3: Akut toksisite Yutulması halinde toksiktir. Yangını söndürmek için Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz kullanınız 500
Benzoyl peroxide 94-36-0   100 gr   1 100 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 2: Göz tahrişi,
Kategori 1: Cilt hassaslaşması,
Kategori 1: Akut sucul toksisite,
Kategori 1: Kronik sucul toksisite,
Isıtma yangına yol açabilir.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Yangını söndürmek için Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz kullanınız 11
Methyl Red 493-52-7   100 gr   5 500 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır - - 1
Manganese (IV) oxide 1313-13-9   1 kg   1 1 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 2: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma,
Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
Solunması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
- 1
Neutral Red 553-24-2   100 gr   1 100 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Sigma Aldrich Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır - -  
Phenolphthalein 77-09-8   100 gr   2 200 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 2: Eşey hücre mutajenitesi,
Kategori 1B: Kanserojenite,
Kategori 2: Üreme sistemi toksisitesi
Kansere yol açabilir.
Genetik hasara yol açma şüphesi var.
Üremeye zarar verme şüphesi var.
Yangını söndürmek için Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz kullanınız  
Phenol 108-95-2   100 gr   1 100 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Sigma Aldrich Kategori 2: Eşey hücre mutajenitesi,
Kategori 3: Akut toksisite,
Kategori 2: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma,
Kategori 1B: Ciltte Aşınma,
Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Genetik hasara yol açma şüphesi var.
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
Yangını söndürmek için Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz kullanınız  
Potassium dichromate 7778-50-9   500 gr   1 500 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 2: Yükseltgen katı
Kategori 3: Akut toksisite,
Kategori 1B: Ciltte Aşınma,
Kategori 1: Solunum ve cilt hassaslaşması,
Kategori 1B: Eşey hücre mutajenitesi,
Kategori 1B: Kanserojenite,
Kategori 1B: Üreme sistemi toksisitesi,
Kategori 3: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma,
Kategori 1: Akut sucul toksisite,
Kategori 1: Kronik sucul toksisite
Genetik hasara yol açabilir.
Kansere yol açabilir.
Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
Cilt ile teması halinde zararlıdır.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Solunması halinde öldürücüdür.
Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
-  
Potassium hydroxide 1310-58-3   1 kg   1 1 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 1: Metaller için aşındırıcı,
Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 1A: Ciltte Aşınma,
Metalleri aşındırabilir.
Yutulması halinde zararlıdır.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar
-  
Potassium nitrate 7757-59-1   500 gr   1 500 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 3: Yükseltgen katı Yangını güçlendirebilir; oksitleyici -  
Potassium permanganete 7722-64-7   250 gr   1 250 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 2: Yükseltgen katı,
Kategori 4:Akut toksisite,
Kategori 1C: Ciltte Aşınma,
Kategori 1: Akut sucul toksisite,
Kategori 1: Kronik sucul toksisite,
Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
Yutulması halinde zararlıdır.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
-  
Potassium permanganete 7722-64-7   1 kg   2 2 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Alfa Aesar Kategori 2: Yükseltgen katı,
Kategori 4:Akut toksisite,
Kategori 1C: Ciltte Aşınma,
Kategori 1: Akut sucul toksisite,
Kategori 1: Kronik sucul toksisite,
Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
Yutulması halinde zararlıdır.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
-  
p-Cresol 104-44-5   100 gr   1 100 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Sigma Aldrich Kategori 3: Akut toksisite,
Kategori 1B: Ciltte Aşınma,
Yutulması halinde veya ciltle teması halinde toksiktir.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Yangını söndürmek için Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz kullanınız  
Silver nitrate 7761-88-8   25 gr   1 25 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 2: Yükseltgen katı,
Kategori 1B: Ciltte Aşınma,
Kategori 1: Akut sucul toksisite,
Kategori 1: Kronik sucul toksisite,
Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
-  
Silver nitrate 7761-88-8   25 gr   2 50 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı VWR Kategori 2: Yükseltgen katı,
Kategori 1B: Ciltte Aşınma,
Kategori 1: Akut sucul toksisite,
Kategori 1: Kronik sucul toksisite,
Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
-  
Sodium chloride 7647-14-5   1 kg   1 1 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır - - 1
Sodium hydroxide 1310-73-2   5 kg   1 5 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 1: Metaller için aşındırıcı,
Kategori 1A: Ciltte Aşınma,
Metalleri aşındırabilir.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
- 250
Sodium acetate 127-09-3   250 gr   1 250 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır - - 2
Teknik Gliserin -   1 kg   1 1 kg   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Aksüs Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır - -  
Triplex III 6381-92-6   1 gr   1 1 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 2: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma,
Solunması halinde zararlıdır.
Solunması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir
   
Thymol Blue 76-61-9   5 gr   1 5 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır - -  
Zinc Chloride 7646-85-7   250 gr   1 250 gr   Malzeme Bilimi ve Teknolojileri   Katı Merck Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 1B: Ciltte Aşınma,
Kategori 1: Akut sucul toksisite,
Kategori 1: Kronik sucul toksisite,
Yutulması halinde zararlıdır.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki
-  
Agar (açık, az) 9002-18-0   500 gr   1 500 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Sigma-Aldrich Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Agar Bacteriological (Agar No. 1) 9002-18-0   500 gr   2 1000 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Oxoid Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Buffered Peptone Water -   500 gr   1 500 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Calcium Hydroxide 1305-62-0   1 kg   1 1 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Kategori 1: Ciddi göz hasarı,
Kategori 2: Cilt tahrişi,
Kategori 3: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
-  
Carmin 1390-65-4   5 gr   1 5 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
D(+)-Glucose Anhydrous 50-99-7   1 kg   3 3 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - -  
Eosin-Y Solution 0,5% Aqueous -   1 Lt   1 1 Lt   Moleküler Biyoteknoloji   Sıvı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - -  
Euparal -   100 gr   1 100 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Sıvı Carl Roth Kategori 3: Alev alabilir sıvı,
Kategori 2: Cilt Tahrişi,
Kategori 2: Ciddi göz tahrişine yol açar.
Alevlenir sıvı ve buhar.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Giemsa 67-56-1   100 mL   1 100 mL   Moleküler Biyoteknoloji   Sıvı Norateks Kategori 2: Alev alabilir sıvı,
Kategori 3: Akut toksisite,
Kategori 1: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma.
Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda toksiktir.
Organlarda hasara yol açar.
Yangını söndürmek için köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Glycine 56-40-6   1 kg   1 1 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Carlo Erba Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.   Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Methylene Blue (Alcohol) -   250 mL   1 250 mL   Moleküler Biyoteknoloji   Sıvı Norateks Kategori 2: Alevlenir sıvılar,
Kategori 2: Göz tahrişi.
Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Neutralised Bacteriological Peptone 91079-38-3   500 gr   2 1000 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Oxoid Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. Hafif geçici göz tahrişine neden olabilir.
Malzeme uzun süreli veya tekrarlanan temasta hafif cilt tahrişine neden
olabilir. Ciltte hassasiyete neden olabilir.
Büyük bir doz aşağıdaki etkilere neden olabilir: İshal, bulantı, kusma.
Yüksek konsantrasyonlarda toza maruz kalmanın aşağıdaki etkileri olabilir: Burun, boğaz ve solunum yollarının tahrişi. Solunduğunda hassasiyete neden olabilir.
Yangını söndürmek için su spreyi, köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Potassium Hydroxide (Pellets) 1310-58-3   1 kg   2 2 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Kategori 1: Metaller için aşındırıcı,
Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 1A: Ciltte Aşınma.
Metalleri aşındırabilir.
Yutulması halinde zararlıdır.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
-  
Sodium Chloride 7647-14-5   1 kg   6 6 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - -  
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) 151-21-3   500 gr 500 g 1 500 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Sigma-Aldrich Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 2: Cilt tahrişi,
Kategori 1: Ciddi göz hasarı,
Kategori 3: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Kategori 3: Kronik sucul toksisite.
Yutulması halinde zararlıdır.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Sodium Hydrogen Carbonate 144-55-8   1 kg 500 g 1 1 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Alfa Aesar Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - -  
Sodium Hydroxide (Pellets) 1310-73-2   250 gr 1 kg 2 500 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Kategori 1: Metaller için aşındırıcı,
Kategori 1A: Ciltte Aşınma
Metalleri aşındırabilir.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
-  
Süt Tozu (Yağsız) (Skim Milk Powder) 999999-99-4   1 kg 250 g 1 1 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Havancızade Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Trizma Base 77-86-1   500 gr 1 kg 2 1000 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Sigma-Aldrich Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Tryptone Water -   500 gr 500 g 1 500 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - -  
Yeast Extract 2232731   500 gr 500 g 2 1000 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Oxoid Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Yeast Extract Agar -   1 kg 500 g 1 1 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Ammonium Sulfate 7783-20-2   1 gr 1 kg 1 1 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - -  
Blue Dextran 87915-38-6   1 kg 1 g 1 1 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Sigma-Aldrich Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Boric Acid (Crystallised, 99.5%) 10043-35-3   5 gr 1 kg 1 5 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı BDH Prolabo Kategori 1B: Üreme sistemi toksisitesi. Üremeye zarar verebilir. Doğmamış çocukta hasara yol açabilir. Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Bromophenol Blue 115-39-9   100 gr 5 g 1 100 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Carlo Erba Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Catechol (1,2-Dihydroxybenzene) 120-80-9   250 gr 100 g 1 250 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Sigma-Aldrich Kategori 3: Akut toksisite,
Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 2: Cilt tahrişi,
Kategori 1: Ciddi göz hasarı,
Kategori 1: Cilt hassaslaşması,
Kategori 2: Eşey hücre mutajenitesi.
Yutulması halinde veya ciltle teması halinde toksiktir.
Cilt tahrişine yol açar.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Solunması halinde zararlıdır.
Genetik hasara yol açma şüphesi var.
Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
D-Sorbitol 50-70-4   1 kg 250 g 1 1 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Sigma-Aldrich Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Di-Potassium Hydrogen Phosphate 2139900   1 Lt 1 kg 1 1 Lt   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - -  
Glycerol (Glycerine) 56-81-5   100 mL 1 L 1 100 mL   Moleküler Biyoteknoloji   Sıvı BDH Prolabo Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Lugol Solution -   100 gr 100 mL 1 100 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Sıvı Sigma-Aldrich Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Magnesium Chloride Hexahydrate 7791-18-6   100 gr 100 g 1 100 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Sigma-Aldrich Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - -  
Manganese-II-Chloride Tetrahydrate 13446-34-9   250 mL 100 g 1 250 mL   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Alfa Aesar Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 2: Kronik sucul toksisite.
Yutulması halinde zararlıdır.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
2-Mercaptoethanol 60-24-2   100 mL 250 mL 1 100 mL   Moleküler Biyoteknoloji   Sıvı Merck Kategori 3: Akut toksisite,
Kategori 2: Akut toksisite, Dermal,
Kategori 2: Cilt tahrişi,
Kategori 1: Ciddi göz hasarı,
Kategori 1: Cilt hassaslaşması,
Kategori 2: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, ,
Kategori 1: Akut sucul toksisite,
Kategori 1: Kronik sucul toksisite.
Yutulduğunda veya solunduğunda toksiktir.
Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
Cilt tahrişine yol açar.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar
Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
N, N, N', N '-Tetramethylethylenediamine (TEMED) 110-18-9   1 kg 100 mL 1 1 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Sıvı Merck Kategori 2: Alev alabilir sıvı,
Kategori 4: Akut toksisite, Oral,
Kategori 4: Akut toksisite, Solunması halinde,
Kategori 1B: Ciltte Aşınma.
Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Yangını söndürmek için köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Potassium Dihydrogen Phosphate 7778-77-0   1 kg   1 1 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - -  
Potassium Hydroxide (Pellets) 1310-58-3   1 kg   1 1 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Kategori 1: Metaller için aşındırıcı,
Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 1A: Ciltte Aşınma.
Metalleri aşındırabilir.
Yutulması halinde zararlıdır.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Sodium Carbonate 497-19-8   1 kg   1 1 kg   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Kategori 2: Göz tahrişi. Ciddi göz tahrişine yol açar. -  
Sodium Sulfate 7757-82-6   250 gr   1 250 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Sucrose 57-50-1   100 mL   1 100 mL   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Sigma-Aldrich Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Triton-X 100 9002-93-1   50 mL   1 50 mL   Moleküler Biyoteknoloji   Sıvı Ata Aesar Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 1: Ciddi göz hasarı,
Kategori 1: Kısa süreli (akut) sucul zararlılık,
Kategori 1: Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık.
Yutulması halinde zararlıdır.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Trypan Blue Solution 72-57-1   500 gr   1 500 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Sıvı Sigma-Aldrich Kategori 1B: Kanserojenite. Kansere yol açabilir. Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Tryptone 91079-40-2   500 mL   4 2000 mL   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Oxoid Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.  
Tween 20 9005-64-5   100 gr   1 100 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Sıvı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Agarose Low EEO (Agarose Standard) 9012-36-6   25 gr   1 25 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı AppliChem Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Ammonium Peroxodisulfate (Ammonium Persulfate) 7727-54-0   25 gr   1 25 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı BDH Prolabo Kategori 3: Yükseltgen katı,
Kategori 4: Akut toksisite, Oral,
Kategori 2: Cilt tahrişi,
Kategori 2: Göz tahrişi,
Kategori 1: Solunum hassaslaşması,
Kategori 1: Cilt hassaslaşması,
Kategori 3: Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma, Solunum sistemi.
Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
Yutulması halinde zararlıdır.
Cilt tahrişine yol açar.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Solunması halinde nefes alma zorlukları, astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
-  
Coomassie Brilliant Blue G 250 (For Electrophoresis) 6104-58-1   500 gr   1 500 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Di-Sodium Hydrogen Phosphate (Anhydrous) 7558-79-4   500 gr   1 500 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı BDH Prolabo Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - -  
Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) 60-00-4   500 gr   1 500 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Carlo Erba Kategori 2: Göz tahrişi. Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Sodium Dihydrogen Phosphate (Anhydrous) 7558-80-7   100 gr   1 100 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı BDH Prolabo Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - -  
Sephadex G-25 Medium 17-0033-01   100 gr   1 100 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı GE Healthcare Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır. - Yangını söndürmek için su, köpük, karbondioksit veya kuru toz kullanınız.  
Methylene blue 122965-43-9   250 gr   1 250 gr   Moleküler Biyoteknoloji   Katı Merck Kategori 4: Akut toksisite Yutulması halinde zararlıdır. Yangın söndürücü olarak su spreyi,
alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit
kullanınız
 
Ammonium fluoride 12125-01-8   500 gr   1 500 gr   Dr. Öğr. Üyesi Sibel Özenler- BAP   Katı Carlo Erba Kategori 3: Akut toksisite,
Kategori 1: Ciddi göz hasarı
Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde
veya solunduğunda toksiktir.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Yangın söndürücü olarak su spreyi,
alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit
kullanınız
 
Ammonium hydrogen carbonate 1066-33-7   1000 gr   1 1000 gr   Dr. Öğr. Üyesi Sibel Özenler- BAP   Katı VWR Kategori 4: Akut toksisite, Yutulması halinde zararlıdır    
Boric acid 10043-35-3   100 gr   1 100 gr   Dr. Öğr. Üyesi Sibel Özenler- BAP   Katı VWR Kategori 1B: Üreme sistemi toksisitesi Üremeye zarar verebilir.
Doğmamış çocukta hasara yol açabilir.
Yangın söndürücü olarak su spreyi,
alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit
kullanınız
 
Cobalt nitrate hexahydrate 7791-13-1   500 gr   1 500 gr   Dr. Öğr. Üyesi Sibel Özenler- BAP   Katı Carlo Erba Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 1: Solunum hassaslaşması
Kategori 1: cilt hassaslaşması
Kategori 2: Eşey hücre mutajenitesi
Kategori 1B: Kanserojenite
Kategori 1B: Üreme sistemi toksisitesi
Kategori 1: Akut sucul toksisite
Kategori 1: Kronik sucul toksisite
Yutulması halinde zararlıdır.
Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
Solunması halinde nefes alma zorlukları,
astım nöbetleri veya alerjiye yol açabilir.
Genetik hasara yol açma şüphesi var.
Soluma ile kansere yol açabilir.
Üremeye zarar verebilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Yangın söndürücü olarak su spreyi,
alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit
kullanınız
 
Copper nitrate hydrate 13778-31-9   10 gr   2 20 gr   Dr. Öğr. Üyesi Sibel Özenler- BAP   Katı Carlo Erba Kategori 2: Oksitleyici katılar
Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 2: Cilt tahrişi
Kategori 1: Ciddi göz hasarı
Kategori 1: Akut sucul toksisite
Kategori 1: Kronik sucul toksisite
Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
Yutulması halinde zararlıdır
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Yangın söndürücü olarak kuru toz
veya kuru kum
kullanınız
 
Dinitrophenylhydrazine 119-26-6   1000 gr   1 1000 gr   Dr. Öğr. Üyesi Sibel Özenler- BAP   Katı Sigma Aldrich Kategori 4: Akut toksisite, Yutulması halinde zararlıdır. Yangın söndürücü olarak su spreyi,
alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit
kullanınız
 
Dipotassium hydrogen phospate 2139900   1000 gr   1 1000 gr   Dr. Öğr. Üyesi Sibel Özenler- BAP   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır - -  
Disodium hydrogen phosphate 7558-79-4   500 gr   1 500 gr   Dr. Öğr. Üyesi Sibel Özenler- BAP   Katı Merck Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır - -  
Iron (III) chloride 7705-08-0   1000 gr   2 2000 gr   Dr. Öğr. Üyesi Sibel Özenler- BAP   Katı Merck Kategori 1: Metaller için aşındırıcı
Kategori 4: Akut toksisite,
Kategori 2: Cilt tahrişi
Kategori 1: Ciddi göz hasarı
Metalleri aşındırabilir.
Yutulması halinde zararlıdır.
Cilt tahrişine yol açar.
Ciddi göz hasarına yol açar.
Yangın söndürücü olarak su spreyi,
alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit
kullanınız
 
Iron (III) nitrate 7782-61-8   1000 gr   1 1000 gr   Dr. Öğr. Üyesi Sibel Özenler- BAP   Katı Carlo Erba Kategori 1B: Ciltte Aşınma Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. Yangın söndürücü olarak su spreyi,
alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit
kullanınız
 
Manganese (II) nitrate tetrahydrate 10377-66-9   5 gr   1 5 gr   Dr. Öğr. Üyesi Sibel Özenler- BAP   Katı Merck Kategori 2: Oksitleyici sıvılar
Kategori 1: Metaller için aşındırıcı
Kategori 4: Akut toksisite
Kategori 1: Ciddi göz hasarı
Kategori 2: Belirli Hedef Organ Toksisitesi,Tekrarlı
maruz kalma
Kategori 3: Kronik sucul toksisite
Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
Metalleri aşındırabilir.
Yutulması halinde zararlıdır.
Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Uzun süre veya tekrar tekrar soluyarak maruz
kalmak (Beyin) organlarına zarar verebilir.
Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
Yangın söndürücü olarak kuru toz
veya kuru kum
kullanınız
 
Molybdenum chloride 10241-05-1