Malzeme Teknolojileri

Bu laboratuvar, Fen ve Mühendislik Fakültesi’nde, malzeme teknolojilerine dair  deneylerinin yapılması ve  temel bazı malzeme üretim ve karakterizasyon yöntemleri için tasarlanmıştır. 


Laboratuvarımızda, 

  • nanotozların sentezlenmesi,
  • biyoseramiklerin sentezlenmesi,
  • katalizörlerin elektrokimyasal karakterizasyonu,
  • makromoleküllerin sentezlenmesi,
  • elektrokimyasal ve akımsız kaplamalar,
  • elektropolimerizasyon,
  • RNA, DNA ve Protein miktar tayini

yapılabilmektedir.