Eğitim Laboratuvarları

Üniversitemizdeki eğitim laboratuvarları, müfredatların içeriklerinin gerekli kıldığı şekilde gerekli tüm deneylerin yapılmasını öğrencilere sağlayacak şekildedir. Müfredattaki herbir dersin uygulama konuları tek tek ele alınmaktadır. Laboratuvar donanımları TAÜ öğretim üyeleri ve Almanya İşbirliği Üniversiteleri öğretim üyeleri ile birlikte tayin edilmektedir. Ağırlıklı olarak Fen Fakültesinin ve Mühendislik Fakültesinin ihtiyaç duğduğu tüm laboratuvarlar sekiz ana tematik laboratuvar grubu altında toplanmakta ve bu gruplar altında toplam 23 laboratuvar bulunmaktadır. Bu sekiz tematik laboratuvar grubu şu şekildedir:
 
  1. Enerji, Elektroteknik, Elektronik,
  2. İnformatik, Veri Yönetimi & CAD,
  3. Süreç Öğrenme Alanı ve Mesleki Atölye,
  4. Isı-Akışkan Dinamiği Sistemleri,
  5. Fizik, Kimya, Biyoloji,
  6. Malzeme Teknolojileri,
  7. Yapı Fiziği ve Yapı İnşası,
  8. Biyoteknoloji ve Çevre Tekniği.
 
Bu sekiz laboratuvar grubuna ilaveten, "Öğrenci Projeleri Çalışma Odası", öğrencilerimize serbest projelerini kurma, tartışma ve gerçekleştirme ortamı sunmaktadır. Laboratuvarlarımız çok amaçlı bir ortam olarak tasarlanmıştır ki teorik ve uygulama dersleri aynı ortam içerisinde gerçekleştirilir.