Mekatronik Laboratuvarı

Nispeten daha geniş bir alan kaplayan Süreç Öğrenme Alanı ve Mesleki Atölye Laboratuvarlarında laboratuvar saati başına öğrenci kapasitesi 100 olup toplam yüzölçüm 1200 metrekaredir. Bu alanda ağırlıklı olarak endüstri mühendisliği ve mekatronik mühendisliği müfredatından derslerin deneyleri ve uygulamaları yapılır. Ana konu başlıkları şu şekildedir:
  • Ürün Geliştirme Tekniği,
  • Otomasyon Tekniği,
  • Robotik,
  • Üretim,
  • Atölye.
Laboratuvarlarımız çok amaçlı bir ortam olarak tasarlanmıştır ki teorik ve uygulama dersleri aynı ortam içerisinde gerçekleştirilir.Laboratuvarlarımızdan bazı görüntüler aşağıdadır: