Vizyon / Misyon


MİSYONUMUZ
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUAM);

  • İleri düzeyde araştırmalara olanak tanıyan sürdürülebilir altyapısını, üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak ülkemizin bilim ve teknoloji alanlarında ilerlemesine katkı sağlamayı,
  • Disiplinlerarası çalışmalarda özgün bilimsel araştırmalar yaparak; yeni ürün, yöntem ve hizmetler geliştirmek suretiyle hem güçlü bir akademik yapıyı hem de çeşitli sektörlere hizmet verebilecek birikimi canlı tutmayı,
  • Ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme projeleri ile hem üniversiteler arası faaliyetleri hem de üniversite-sanayi işbirliklerini güçlendirmeyi

kendine asli görev edinmiştir.

 

VİZYONUMUZ
Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUAM), robotik ve akıllı sistemler, malzeme araştırmaları, enerji teknolojileri, biyoteknoloji, havacılık ve uzay araştırmalarının yanı sıra farklı mühendislik disiplinlerinde öncü bilimsel araştırma merkezi olmayı ve bunun yanı sıra nitelikli personeli, laboratuvar altyapısı ve olanakları ile üniversitelere, kamu kuruluşlarına ve özel kuruluşlara hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

Merkezimiz, Türk-Alman Üniversitesinde mevcut ve kurulmakta olan tüm eğitim ve araştırma laboratuvarlarının kurulumunun ve sürdürülmesinin yönetimini ve organizasyonunu yapmayı ve  bununla beraber, uluslararası standartlara ulaşmış ve akredite laboratuvar altyapısı kurarak;

  • Disiplinlerarası ve kurumlararası araştırma-geliştirme çalışmalarına destek ve önayak olmayı; uluslararası projelere başvurmayı ve bunları yürütmeyi,
  • Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek bir arayüzey birim olarak köprü görevi görmeyi,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde ölçüm, analiz ve danışmanlık hizmetleri sunmayı,
  • Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda kurum içi ve dışı eğitim, temel ve uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme ve transferi, girişimcilik, danışmanlık ve ticarileşecek faaliyetler gerçekleştirmeyi

hedeflemektedir. Mevcut altyapının ve verilen hizmetin en verimli ve kesintisiz şekilde kullanılmasını sağlamak merkezimizin başlıca sorumlulukları arasındadır.