Moleküler Biyoteknoloji

Bu laboratuvar, temel biyoloji ve biyoteknoloji deneylerinin yaptırılması ve de bazı temel araştırmaların yapılması için planlanmıştır. 
 
Laboratuvarımızda çözelti hazırlama, asit-baz, seyreltme, tampon çözeltileri gibi temel deneylerin yanında bazı ileri deneyler de imkan dahilindedir.
Laboratuvar genel görünüm
 

Protein tayini ve ayrıştırılması için elektroforez sistemi (solda), Farklı yoğunluktaki maddeleri ayırmak için santrifüj (sağda).

DNA, RNA ve proteinlerin konsantrasyon ve kalite ölçümü için Nanodrop (solda), Sterilizasyon işlemleri için otoklav (sağda).       

Sıvı içindeki partikülleri mikron haline getirmek için homojenizatör (solda), Çeker ocak (sağda).
 
Laboratuvarımızda çözelti hazırlama, asit-baz, seyreltme, tampon çözeltileri gibi temel deneylerin yanında bazı ileri deneyler de imkan dahilindedir.