İnformatik, Veri Yönetimi & CAD

Toplam 300 metrekare alan içerisinde ve laboratuvar saati başına toplam 75 öğrenci kapasiteli İnformatik, Veri Yönetimi ve CAD Laboratuvarları alanı içerisinde
  • Programlama,
  • Veri Çalışma,
  • CAD,
  • Ürün Tasarımı,
  • Ürün Geliştirme
gibi bilgisayar ve bilgi teknolojilerine ait deneyler ve uygulamalar yapılmaktadır. Laboratuvarlarımızdan bazı görüntüler aşağıdadır: