Fizik, Kimya, Biyoloji

Fen Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi Bölümlerindeki ağırlıklı olarak birinci ve ikinci sınıflarda okutulan Fizik, Kimya ve Biyoloji deneyleri, öğrencilerin temel bilgiye sahip olmaları için kritik öneme sahiptir. Bu laboratuvar grubunun toplam yüzölçümü 1000 metrekare olup laboratuvar saati başına toplam öğrenci kapasitesi 200'dür. Öğrencilerimiz
  • Temel Fizik,
  • Temel Kimya,
  • Temel Biyoloji,
  • Katıhal Fiziği,
  • Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
alanlarında deney ve uygulamaları yapacaklardır. Laboratuvarlarımız çok amaçlı bir ortam olarak tasarlanmıştır ki teorik ve uygulama dersleri aynı ortam içerisinde gerçekleştirilir.