Enerji

Enerji Laboratuvarı enerjinin kullanımı, depolanması ve geri dönüşümü gibi önemli teknolojilerin yanında enerji politikaları, enerjinin optimizasyonu, ölçülmesi ve kontrolü gibi konuları araştırmaktadır. Aynı zamanda enerji ihtiyacı, enerji kaynakları, iklim değişimleri gibi ekonomik, ekolojik ve sosyal konuları içermeyi de hedeflemektedir.
 

Enerji laboratuvarımızda mevcut araştırma olanakları şu şekilde özetlenebilir:
 
Şebekeye bağlı FV Sistemler
 • Solar Radyasyon
 • Solar Hücreleri ve Modül teknolojileri
 • FV Sistemin bileşenleri
 • Evirici teknolojisi ve Montaj ekipmanları

Şebekeden bağımsız FV Sistemler

 • Tasarım Aşamaları ve Temelleri
 • PV SOL EXPERT ile tasarım
 • Tasarım Yazılımları
 • Fiyatlandırma ve Teklif Verme

UYGULAMA

 • Keşif
 • Montaj ve uygulama malzemeleri
 • Bakım / Onarım ölçümler
 • Uygulamalar (Çatı/Trapez/Saha/Düz Çatı vb)
 • Monitoring (Uzakdan izleme)

GES PROJE AKIŞI
1 MW saha ve 1 MW Çatı uygulamalarında proje akışı
 
BAKIM / ONARIM

 • Uluslararası bakım / onarım normları ve prosedürü
 • Ölçümler

 
MONİTORING

 • Monitoring (Uzaktan izleme) eviriciye bağlanması ve çalıştırılması
 • Uzaktan izlemede verilen sistem hataların değerlendirmesi ve giderilmesi
 • Sistemin işletmesi

Rüzgar Enerji Temel Eğitimi

 • Rüzgar enerjisi sektör bilgileri
 • İklim değişiklikler ve Kyoto protokolü
 • Rüzgar enerjisinin tarihçesi
 • Rüzgar sınıfların rüzgar sistemlerin de ve elektrik üretimin de önemi
 • Rüzgarın enerjisini mekanik rotasyon enerjisine dönüştürülmesi
 • Betzsches Gesetz (Güç katsayısı)
 • Aerodinamik prensibi
 • Kanatta rüzgar akıntıları
 • Rotor da güç kontrolü: stall ve pitch kontrolü Sistemler
 • Aerodinamik fren
 • Güç hesaplamalar ve dönme momenti

 
Rüzgar enerjini sistemlerinin

 • Tasarım seçenekleri
 • Çalıştırma prensipleri
 • Kanatta rüzgar akıntıları
 • Ana bileşenleri
 • Güç Aktarımı
 • Klasik şanzımanlı sistemler
 • Şanzımansız sistemler
 • Azimut: Rüzgar takip sistemleri
 • Şanzıman çalışma şekileri ( temel )
 • Jenaratör çalışma şekileri ( temel )
 • Şanzımanlı ve şanzımansız sistemler avantajları ve dezavantajları

 
Kurulum yeri analizi ve tasarım

 • Rüzgar santraller için yer seçimi
 • Rüzgar ölçümü ve verim öngörüsü
 • Ölçüm istasyon kurulumu ve ekipmanları
 • Rüzgar santral tasarımı
 • Rüzgar enerjisi projelerinin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi

Laboratuvarımızda araştırmanın yanında özel sektör ile GES projesi “Sürekli Eğitim Merkezi” kapsamında uygulamalı eğitim yapılabilir ve uzaktan izleme modülü ile anlık enerji parametreleri takip edilebilmektedir.