Dokümanlar

LST001 Güncel Doküman Listesi Liste Güncelleme Tarihi: 24.02.2022

Prosedürler
  Kodu / Başlığı Yayın Tarihi Rev.No. Rev.Tarihi Hazırlayan Yürürlük 
1 Personel Yönetimi Prosedürü 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
2 Doküman Yönetimi Prosedürü 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
3 Kayıt Yönetimi Prosedürü 13.05.2021 00 -- E.Keleşoğlu E.Keleşoğlu
4 Şikayet Prosedürü          
5 Uygun Olmayan İş Prosedürü 13.05.2021 00 -- E.Keleşoğlu E.Keleşoğlu
6 Risk Yönetimi Prosedürü          
7 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü          
8 İç Denetim Prosedürü          
9 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü          
10 Satınalma Prosedürü          
11 Kalibrasyon Prosedürü          
12 İş Güvenliği Prosedürü          
13 Kimyasal Madde ve Atık Kontrolü Prosedürü          
14            


Formlar
  Kodu / Başlığı Yayın Tarihi Rev.No. Rev.Tarihi Hazırlayan Yürürlük 
1 FR001 Test Talep Fromu 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
2 FR002 Teklif Talep Formu 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
3 FR003 Teklif Formu 13.05.2021 00 -- E.Keleşoğlu E.Keleşoğlu
4 FR004 Cihaz Kimlik Kartı 13.05.2021 00 -- E.Keleşoğlu E.Keleşoğlu
5            
6            


Listeler
  Kodu / Başlığı Yayın Tarihi Rev.No. Rev. / Güncelleme Tarihi Hazırlayan / Güncelleyen Yürürlük 
1 LST001 Güncel Doküman Listesi (Bu web sayfasıdır) 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
2 LST002 Cihaz Envanteri Listesi 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
3 LST003 Fiyat Listesi 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
             
             
             
             


Talimatlar
  Kodu / Başlığı Yayın Tarihi Rev.No. Rev. / Güncelleme Tarihi Hazırlayan / Güncelleyen Yürürlük 
1            
2            
3            
             
             
             
             


Kılavuzlar
  Kodu / Başlığı Yayın Tarihi Rev.No. Rev.Tarihi Hazırlayan Yürürlük 
1 KK001 Shimadzu Çekme Makinası Kullanım Kılavuzu 13.05.2021 00 -- M.İpekoğlu E.Keleşoğlu
2 KK002 PANanalytıcal XRD Cihazı Kullanım Kılavuzu 17.03.2022 00 -- B. Evren / E.Metin E.Keleşoğlu
3 KK003 ALUAM-IS Kullanım Kılavuzu 01.04.2022 00 -- E.Metin / B.Evren E.Keleşoğlu
4 KK004 Dosya Transfer Klavuzu 09.05.2022 00 -- B.Demircioğlu Mevasis B. D. E.Keleşoğlu
5 KK005 X2GO Kullanım Klavuzu 09.05.2022 00 -- B.Demircioğlu Mevasis B.D. E.Keleşoğlu
6 KK006 SLURM Kullanım Klavuzu 09.05.2022 00 -- B.Demircioğlu Mevasis B.D. E.Keleşoğlu
             

Görev Tanımları
  Kodu / Başlığı Yayın Tarihi Rev.No. Rev.Tarihi Hazırlayan Yürürlük 
1 Merkez Müdürü Görev Tanımı   00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
2 Merkez Müdür Yardımcısı Görev Tanımı   00 --    
3 Kalite Yönetim Sistemi Yöneticisi Görev Tanımı   00 --    
4 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Görev Tanımı   00 --    
5 GT001 Laboratuvar Sorumlusu Görev Tanımı 17.03.2022 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
6 Akademik Araştırmacı Görev Tanımı   00 --    
7 Öğrenci Araştırmacı Görev Tanımı   00 --    
8 Kurum Dışı Araştırmacı Görev Tanımı   00 --