Kuruluş Mevzuatı

Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUAM) Yönetmeliği 22 Nisan 2019 tarihli ve 30753 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Türk-Alman Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği


Yönetim Felsefesi

Araştırma Laboratuvarları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUAM) 

EN ISO / IEC 17025  DENEY VE KALİBRASYON LÂBORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN GENEL ŞARTLAR     

standardına uygun bir çalışma feslefesini benimsemiştir.