Dokümanlar

LST001 Güncel Doküman Listesi Liste Güncelleme Tarihi: 05.06.2021


Prosedürler
  Kodu / Başlığı Yayın Tarihi Rev.No. Rev.Tarihi Hazırlayan Yürürlük 
1 Personel Yönetimi Prosedürü 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
2 Doküman Yönetimi Prosedürü 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
3 Kayıt Yönetimi Prosedürü 13.05.2021 00 -- E.Keleşoğlu E.Keleşoğlu
4 Şikayet Prosedürü          
5 Uygun Olmayan İş Prosedürü 13.05.2021 00 -- E.Keleşoğlu E.Keleşoğlu
6 Risk Yönetimi Prosedürü          
7 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü          
8 İç Denetim Prosedürü          
9 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü          
10 Satınalma Prosedürü          
11 Kalibrasyon Prosedürü          
             
  İş Güvenliği Prosedürü          
  Kimyasal Madde ve Atık Kontrolü Prosedürü          


Formlar
  Kodu / Başlığı Yayın Tarihi Rev.No. Rev.Tarihi Hazırlayan Yürürlük 
1 FR001 Test Talep Fromu 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
2 FR002 Teklif Talep Formu 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
3 FR003 Teklif Formu 13.05.2021 00 -- E.Keleşoğlu E.Keleşoğlu
4            
5 FR002 Cihaz Kimlik Kartı 13.05.2021 00 -- E.Keleşoğlu E.Keleşoğlu
6            
7            


Listeler
  Kodu / Başlığı Yayın Tarihi Rev.No. Rev. / Güncelleme Tarihi Hazırlayan / Güncelleyen Yürürlük 
1 LST001 Güncel Doküman Listesi (Bu web sayfasıdır) 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
2 LST002 Cihaz Envanteri Listesi 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
  LST003 Fiyat Listesi 13.05.2021 00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
             
             
             
             


TalimatlarKılavuzlar
 
  Kodu / Başlığı Yayın Tarihi Rev.No. Rev.Tarihi Hazırlayan Yürürlük 
1 KK001 Shimadzu Çekme Makinası Kullanım Kılavuzu 13.05.2021 00 -- M.İpekoğlu E.Keleşoğlu
             
             
             
             
             
             

Görev Tanımları
 
  Kodu / Başlığı Yayın Tarihi Rev.No. Rev.Tarihi Hazırlayan Yürürlük 
1 Merkez Müdürü Görev Tanımı   00 -- K.Sağır E.Keleşoğlu
2 Merkez Müdür Yardımcısı Görev Tanımı   00 --    
3 Kalite Yönetim Sistemi Yöneticisi Görev Tanımı   00 --    
4 657 Sayılı Kanuna Tabi Personel Görev Tanımı   00 --    
5 Laboratuvar Sorumlusu Görev Tanımı   00 --    
6 Akademik Araştırmacı Görev Tanımı   00 --    
7 Öğrenci Araştırmacı Görev Tanımı   00 --    
8 Kurum Dışı Araştırmacı Görev Tanımı   00 --